DÁRCI 2015

DÁRCI 2015

Poděkování dárcům

Touto cestou chceme poděkovat všem dárcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili činnost našeho spolku, ať už finančně, naturálně nebo organizačně.