Pomožme dětem

Pomožme dětem

Pomožme dětem

20.červen 2015 - 31. srpen 2015

Azylový dům pro matky s dětmi u Komenského parku na ulici Budečská 3 nás požádal o pomoc... Pomáhají maminkám s dětmi do 4 let, které se ocitly v nepříznivých životních situacích a to:

- domácího násilí

- dlouhodobě bez přístřeší

- matky, které potřebují zvýšenou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě a při jeho výchově

- ženy, které nemají podmínky pro řádné plnění role matky (nevhodné bytové podmínky, nevhodné přirozené prostředí)

- matky, které jsou schopné se postarat o sebe i dítě, ale nemají možnost společného bydlení s dítětem
- matky, které potřebují podporu a pomoc kekonomickému zajištění (získání, dokončení, zvýšeníkvalifikace; zajištění sociálních dávek; podporu vhledání zaměstnání)
- matky rozvedené nebo rozvádějící se, matky končící problémové partnerské soužití a ženy žijící v problémovém partnerství, manželství (poskytnutí dočasného ubytování a ochrany před hrubostí, alkoholismem, gamblerstvím, drogovou závislosti či jinou trestnou činností partnera nebo jinými negativními vlivy)

Tento azylový dům a jeho zaměstnanci pomáhají už dlouho a nastala situace, kdy potřebují pomoc oni, aby mohli dále pomáhat... Začali jim docházet potraviny a věci v potravinové bance a hrozilo,že nebudou mít maminkám co nabídnout... Proto jsme okamžitě vyhlásili sbírku jak materiální, tak finanční...  Dárců se nakonec pár sešlo a díky nim jsme mohli do azylového domu přivést spoustu potřeb pro děti, ale také pro maminky... V materiální sbírce jsme nasbírali vlhčené ubrousky, pleny, přesnídávky, sunary a jiné a ve finanční sbírce jsme vybrali krásných 3.950,- ... Poradili jsme se se sociálními pracovnicemi, co je potřeba nakupit a vyrazili jsme na nákupy... Tuto akci zařizovala Kačka s Jirkou a šlo jim to jedna báseň... Vše bylo poté převezeno do azylového domu, předáno a nejspíše už taky zužitkováno... :-) 

Tímto moc děkujeme každému, kdo na tuto akci přispěl a kdo se jakkoli podílel...