POMOCNÁ KŘÍDLA ANKA z.s.

 

Je spolek, zapsán krajským soudem v Ostravě dne 8.5.2015.

Jsme nezisková organizace, zabývající se materiální, finanční i fyzickou pomocí potřebným lidem a zvířatům v nouzi. Pomáháme a spolupracujeme také s jinými organizacemi, které se zabývají těmito činnostmi. Finanční i materiální prostředky získáváme od doprovolných dárců.

Pořádáme také dobročinné aukce na Facebooku, jejíchž 100% výtěžky jdou na předem určené místo. Také se zabýváme canisterapií pro důchodce, děti ve školkách a pod... Chceme se také věnovat osvětě, a to předevší informováním široké veřejnosti o problematice jak zvířecí (množírny, kastrace atd.) , tak problematice lidské ( domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy a pod.).